ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรมและผลงานเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสานนท์ สุดสวาสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,21:44  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2021 รุ่น Pre-Teenage
ชื่ออาจารย์ : นางถกลรัตน์ อิ่มแช่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,21:39  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางถกลรัตน์ อิ่มแช่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,21:28  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลร่วมเป็นคณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางถกลรัตน์ อิ่มแช่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,21:25  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน "ระดับดีเด่น"ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางถกลรัตน์ อิ่มแช่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,21:01  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,20:51  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน "โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นายสานนท์ สุดสวาสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,20:38  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลนวัตกรรมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน "ระดับดีเด่น" ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภัยวงศ์ แสนมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:23  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลนวัตกรรมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน "ระดับดีเด่น" ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:19  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ "ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส" ครั้งที่ 7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิตยา มีลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,19:57  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..