ครูชาวต่างประเทศ

Mr. Craig Jude Mawer
ครูอัตราจ้าง

Mr. Julius Nuera Canizares
ครูอัตราจ้าง

Miss Mary Grace Saludo Seno
ครูอัตราจ้าง

Miss Dayann Ella Cruz
ครูอัตราจ้าง