ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถมาแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มห้องเรียน ได้ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ที่หน้าห้องเรียนอนุบาล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ จำนวน 52 รายการ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศผลการจับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน(ในเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) (ในเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(MEP) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ(MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
ท่านผู้อำนวยการไวกูณฐ์ เหมือนทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และรับโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการ และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
งานประชาสัมพันธ์ : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)เปิดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศ:โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง ขยายเวลาเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64