ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
ท่านผู้อำนวยการไวกูณฐ์ เหมือนทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และรับโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการ และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
งานประชาสัมพันธ์ : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)เปิดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศ:โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 64
กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง ขยายเวลาเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศไม่มีการจับฉลากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้สมัคร กลุ่มในเขตพื
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี กลุ่มนอกเขตพื้นที่บริการ ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จำนวน 81 คน และให้มารายงานตัวเพื่อจับฉลาก ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ดังรายชื่อดังแนบ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้นักเรียนทุกคนมาเรียนในวันจั
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4-31 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดสถานศึกษาเต็มรูปแบบ On site ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 25
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63