ภาพกิจกรรม
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธฺ์)ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน และระเบียบทรงผมของนักเรียนพ.ศ.2566 ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ทุกคน ศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในช่วงเปิดภาคเรียนนี้
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,13:18   อ่าน 95 ครั้ง