ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการไวกูณฐ์ เหมือนทอง (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ ถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้นำสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารงานในสถานศึกษา และนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มห
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2566,20:34   อ่าน 39 ครั้ง