ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จัดการอบรมเว็บไซต์ด้วย Google Site ให้กับคุณครูทุกท่าน เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และใช้เพื่อเก็บงานการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน (PA) ซึ่งการอบรมในครั้งน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,21:24   อ่าน 103 ครั้ง