ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่พบเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายพระบรมธาตุสวี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายไวกูณฐ์ เหมือนทอ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,22:02   อ่าน 193 ครั้ง