ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จัดกิจกรรม "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม" ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในการทำความดี เป็นที่ยอมรับทั้งนอ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:32   อ่าน 58 ครั้ง