ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)จัดกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียน mep (field trip) นอกห้องเรียนซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียนเพราะเป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆผ่านประสบการณ์และครูชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,21:36   อ่าน 88 ครั้ง