รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
325 หมู่ที่ 5 ถนนสวี-บ่อคา   ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077531065 เบอร์แฟกส์ 077531726
Email : anubansawi147sc@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :